Uitmaaien en klepelen van sloten en taluds

Klepelen van dijken
Klepelen
Maaikorven
Maaikorven met minikraan
Knippen van heggen