Fundering uitgraven

Uitgraven en storten van fundering, zodat er een kas op geplaatst kan worden.